iMunis – Úvod

Centrum sdílených služeb řešených přes portál iMunis.cz umožňuje sdílet a tím pádem i šetřit náklady na plnění povinností vyplývajících z legislativy. Služby jsou koncipovány tak, že zachovávají maximální bezpečnost ukládaných dat vzhledem k jednotlivým uživatelům. Přístup ke službám je buď přímo prostřednictvím webového klienta, nebo pomocí webových služeb, na které jsou navázány vnitřní informační systémy úřadu.

  • Úřední deska – zveřejnění obsahu úřední desky způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
  • SMiS – hromadné rozesílání SMS zpráv prostřednictvím internetu. Okamžité a hromadné zasílání zpráv, které mohou být určeny různým okruhům příjemců a to podle charakteru informace.
  • Webináře – moderní a interaktivní forma seminářů probíhající pomocí internetu.
  • HelpDesk Munis – technická podpora pro uživatele IS Munis.
  • Rozklikávací rozpočet – jednoduchá a srozumitelná prezentace hospodaření měst, obcí a dobrovolných svazků obcí na internetu

GDPRGDPR

Společnost Triada se problematice GDPR věnuje od loňského roku. Vzhledem k tomu, že poskytujeme více produktů a služeb pro veřejnou správu, popíšeme v následujícím textu, jaký dopad bude GDPR mít na jednotlivé oblasti.

  • Informační systém Munis – vliv GDPR na nákup IS Munis, technickou podporu a úpravy IS
  • Portál iMunis – vliv GDPR na používání hostovaných služeb
  • Další služby – konference, semináře, školení apod. (připravujeme)
Triada, spol. s r. o.
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2