Evidence oznámení – Úvodní stránka

Elegantní a pohodlné řešení problematiky zákona o střetu zájmů

Modul Evidence oznámení Munis umožňuje provádět všechny činnosti zahrnuté do pojmu vedení registru oznámení podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů:

  • vedení evidence oznámení
  • evidence žádostí o nahlížení do registru
  • evidence a zpracování sdělení o nepravdivosti nebo neúplnosti údajů v oznámeních
  • přidělování jména a hesla pro přístup k registru prostřednictvím veřejné datové sítě Internet
  • zabezpečené zpřístupnění registru prostřednictvím portálu iMunis.cz

Modul Evidence oznámeni je součástí IS Munis, lze jej však provozovat i samostatně!

  • standardem je kompletní dokumentace ve formátu PDF
  • český generátor tiskových sestav s uživatelským rozhraním
  • při vývoji spolupracujeme s právníky a dalšími odborníky na danou problematiku

Jednotný vzhled a ovládání s ostatními moduly IS Munis.

imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2