Úřední deska – Reference

V současné době využívá Úřední desku MUNIS několik stovek obecních a městských úřadů.

Městský úřad Aš

Znak města Aš

Nový zákon o správním řádu přidal úředníkům a obcím mnoho nových povinností, které nám nařizuje plnit. Jedna z povinností je vedení úřední desky v elektronické podobě. Program úřední deska Munis pomáhá velmi dobře plnit tuto povinnost s lehkostí a navíc zavádí přehled a pořádek nejen do elektronické, ale i do úřední desky papírové. Elektronickou úřední desku bez problémů používáme nejen my, ale i malé obce s minimální zkušeností s internetem (viz Podhradí u Aše).

Webové stránky, úřední deska

Ing. Václav Holdšvend, informatik MěÚ Aš

Obecní úřad Lety

Znak obce Lety

Obci přibyla nová povinnost se zveřejňováním obsahu úřední desky na internetu. Co se týká naší obce, neobnáší momentálně tato povinnost nijak časově náročné záležitosti. Neposoudíme, jak to vypadá na větších městech, kde je víc než pravděpodobné, že je písemností na vyvěšení o mnoho více, než u nás. Zkrátka na našem úřadu nás to nijak mimořádně časově nezatěžuje. Naopak máme pocit, že pro naše občany, kteří dojíždějí za prací vesměs do Prahy a dostávají se z práce až večer, je možnost shlédnout úřední desku prostřednictvím internetu, velmi výhodná. Přístup na internet se stává v současné době již běžnou záležitostí, takže je možnost získání aktuálních informací poměrně snadná. Z odezvy občanů, kteří mají o informace zájem, soudíme, že dochází k zlepšení informovanosti.

Zkušenosti s uveřejňováním písemností na elektronické úřední desce prostřednictvím modulu Úřední deska MUNIS jsou pozitivní, zacházení je jednoduché a přenosy dat jsou bezproblémové a rychlé.

Webové stránky, úřední deska

Jiří Hudeček, starosta Obec Lety

Obecní úřad Líbeznice

Znak obce Líbeznice

Povinnost zveřejňovat obsah úřední desky prostřednictvím internetu mě osobně vůbec nevadí, jelikož zveřejňování dokumentů prostřednictvím modulu Úřední deska probíhá snadno a rychle. Celá operace vyvěšení na elektronické úřední desce je rozhodně příjemnější než je vyvěšování písemností na úřední desku umístěnou na budově, zvláště v těchto mrazivých dnech. Z pohledu občana je tato povinnost správního orgánu velkým přínosem, jelikož občan nemusí až k budově úřadu aby zjistil, co je nového na úřední desce.

Webové stránky, úřední deska

Galina Polednová Studená, tajemnice OÚ Líbeznice
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2