Úřední deska – Popis modulů

Úřední deska

Jedná se o základní verzi programu, vhodnou pro úřady, které požadují pouze evidenci dokumentů na úřední desce, ale jejich publikaci na internetu si zajišťují vlastními silami.

Základní funkce:

 • Evidence dokumentů na úřední desce
 • Proces schvalování, vyvěšení, svěšení, změny
 • Upozorňování na termíny
 • Tisk svodky úřední desky
 • Možnost zařadit dokument z ostatních modulů Munis do evidence, vyplnění průvodky dokumentu (typ, lhůty, apod.), neumožňuje uložit elektronickou verzi dokumentu

eDeska

Jedná se o nadstavbu programu Úřední deska, vhodnou pro úřady, které chtějí jednoduše a uceleně vyřešit problematiku úřední desky po stránce evidenční i publikační. Navazuje na funkčnost modulu Úřední deska a přináší navíc tato rozšíření a vylepšení:

 • Možnost zařadit dokument přímo z ostatních modulů Munis do evidence, vyplnění průvodky dokumentu, včetně převodu do formátu PDF a uložení elektronické podoby dokumentu.
 • Možnost načtení externího dokumentu (vzniklého mimo IS Munis) a jeho převodu do formátu PDF (u dokumentů, pro které je k dispozici příslušná aplikace).
 • Pokud vznikl požadavek na vyvěšení dokumentu v papírové podobě, nabízí program přímou podporu skenování listin.
 • Možnost opatřit dokument zaručeným elektronickým podpisem, elektronickou značkou, časovou značkou (vyžaduje licenci programu ePero) -- tyto funkce budou zaváděny postupně.
 • Komunikace s portálem iMunis.
 • Prezentace úřední desky obce na portálu iMunis.
 • Možnost sledovat novinky na úřední desce pomocí technologie RSS.
 • Svodka elektronické úřední desky. Generuje se automaticky každý den a obsahuje stav úřední desky ke zvolenému dni -- přehled vyvěšení včetně seznamu vyvěšených souborů, které jsou opatřeny kontrolním součtem.

Prezentace úřední desky obce na portálu iMunis

Tato služba je součástí produktu eDeska. Umožňuje obcím vyřešit problematiku internetové úřední desky v souladu se všemi legislativními požadavky tak, aby splnily povinnost uloženou novým Správním řádem. Toto řešení nevyžaduje velké počáteční investice a slouží jako doplněk stávajících internetových stránek obce.

Obec na svých www stránkách provede jedinou úpravu -- vytvoří odkaz pojmenovaný "Úřední deska obce", který zajistí přesměrování na www adresu http://<jmeno_obce>.imunis.cz/edeska

Na této adrese bude k dispozici elektronická úřední deska s následujícími funkcemi:

 • Zobrazení aktuálního obsahu úřední desky
 • Zobrazení historického obsahu úřední desky k určitému datu
 • Prohlížení dokumentů z úřední desky v elektronické podobě

V blízké budoucnosti pak budou k dispozici další pokročilé funkce:

 • Podpora důvěryhodných dokumentů -- dokumenty s elektronickou značkou, časovou značkou
 • Podpora důvěryhodných dokumentů -- dokumenty opatřené zaručeným elektronickým podpisem
 • Fulltextové prohledávání dokumentů
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2