SMiS – Alternativy

Rozesílání zpráv SMS prostřednictvím PC jistě není žádnou novinkou.

Lze například využít internetových SMS bran jednotlivých operátorů. Tyto brány však nejsou určeny pro hromadné rozesílání zpráv a jejich propustnost (počet odeslaných SMS za jednotku času) je záměrně výrazně omezena. Kromě toho bezplatné používání této služby mobilní operátoři postupně omezují (např. délku zprávy reklamou).

Stejné se dá říci o bezplatných SMS bránách jiných soukromých subjektů. Zde je navíc třeba brát v úvahu potenciální nebezpečí zneužití seznamu telefonních čísel např. pro spam.

Další možností je využití napojení telefonu nebo GSM modulu přímo k PC za použití některého z volně šířitelných programů pro rozesílání zpráv. Nevýhodou je malá propustnost (6--10 SMS za minutu, tj. cca 200 zpráv za půl hodiny), což je zejména v krizových situacích nedostatečné. Další nevýhodou tohoto řešení je, že funkčnost takovéto služby je závislá na jednom konkrétním počítači v konkrétním místě, které může být právě v době krize nepřístupné. Řešení negarantuje doručitelnost zpráv do SMS centra (může znamenat ztrátu zpráv vinou přetížení nebo výpadku sítě). Uživatel musí navíc sám zajistit konfiguraci a následnou administraci obslužných aplikací.

imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2