SMiS – Otázky a odpovědi

Potřebuji pro využití této služby nějakou speciální techniku nebo software?
Nic, stačí počítač s připojením k Internetu a nainstalovaný internetový prohlížeč (např. nejrozšířenější internetový prohlížeč Microsoft Internet Explorer je standardní součástí operačních systémů Windows 9x a novějších. Také mnoho dalších internetových prohlížečů je výrobci poskytováno zdarma).
Jak se občané mohou přihlásit k odběru SMS, musím znát telefony všech občanů v obci?
Nemusíte je znát. Jde o svobodnou volbu občanů, zda se k odběru informací pomocí SMS přihlásí. Odběratelé se mohou přihlásit do informačního kanálu buď prostřednictvím SMS zprávy zaslané ze svého mobilního telefonu nebo prostřednictvím Internetu (aplikace SMiS Občan).
Mohu službu použít i na běžné odesílání SMS?
Ano, lze odeslat samostatnou SMS libovolnému příjemci.
Dokáže SMiS odeslat velké množství SMS zpráv v případě krize?
Systém iMunis SMiS využívá přímého profesionálního propojení do SMS center všech operátorů v ČR. Zajišťujeme propustnost sítě v řádu desítek SMS za vteřinu a nezávislost služby na stavu a výpadcích lokální GSM sítě. Pokud zprávy zasíláte prostřednictvím sítě Internet, nezávisí množství odeslaných zpráv na rychlosti Vašeho připojení.
Můžete mi skutečně garantovat, že budou všechny zprávy doručeny?
Garantujeme, že všechny zprávy budou doručeny do příslušného SMS centra, které se stará o další doručování. Pokud by příjemce byl mimo signál, nebo měl vypnutý telefon, SMS centrum pokus o doručení pravidelně opakuje. V každém případě máte možnost ověřit, v jakém stadiu doručení se vaše zpráva nachází.
Mohu systém ovládat z mobilního telefonu? Např. potřebuji operativně posunout poradu, neboť stojím v dopravní zácpě.
Ano, systém umožňuje i přístup ke službě a zadávání SMS pomocí autorizovaného mobilního telefonu.
Lze použít pro přístup i doručení mobilní telefony všech operátorů v ČR?
Ano, máme profesionální napojení s SMS centry všech operátorů v ČR.
Lze definovat omezenou skupinu odběratelů -- např. zastupitele?
Ano, např. zastupitelé mohou mít svůj samostatný informační kanál stejně jako jiné definované skupiny občanů.
detail 27 kB
Lze zajistit, aby se do jistých kanálů nemohl formou SMS zprávy přihlásit kdokoliv?
Přihlášení do informačních kanálů může podléhat schválení jeho správce -- v tom případě se jedná o tzv. schvalované) informační kanály. Odběratele schvalovaných kanálů je možné zadávat i ručně -- bez nutnosti přihlášení formou SMS.
Lze nějakým způsobem omezit nebo mít pod kontrolou rozesílání SMS zpráv pomocí služby SMiS?
Ano. Pomocí propracovaného systému uživatelských práv je možné určit jednu nebo omezený počet osob, které mohou vytvořené zprávy schválit. Teprve tím umožní systému zprávu zpracovat.
Existuje jednoduchý způsob, jakým zašleme zprávu co největšímu počtu odběratelů -- např. v době krize?
Ano. V systému je k dispozici tzv. Krizový kanál, ve kterém jsou v každém okamžiku automaticky shromážděni všichni odběratelé z ostatních informačních kanálů.
Lze zjistit počet zpráv odeslaných a doručených konkrétnímu odběrateli, případně další informace o odeslaných a doručených SMS zprávách?
Informace jako např. počet zpráv, čas odeslání nebo doručení danému odběrateli jsou k dispozici ve statistice odběratelů a na detailu konkrétního odběratele.
Lze naplánovat odeslání SMS zprávy dopředu v určený okamžik?
Ano, aplikace SMiS umožňuje předem připravit zprávu, která bude později odeslána v čase, který si sami zadáte.
Může úřad přenést část financování této služby na odběratele?
Službu je možné využívat různými způsoby. Jednou z možností sdílení nákladů s odběrateli zpráv je zavedení ročního poplatku např. 25 nebo 50 Kč. Aplikace SMiS nabízí podporu zpoplatnění některých informačních kanálů.
Dokáže služba SMiS automaticky odpovídat na vybrané (např. často kladené) dotazy?
Toto lze provést prostřednictvím tzv. odpovídacích kanálů, které rozesílají informace pouze na vyžádání odběratele. Lze založit libovolné množství těchto kanálů a odběratel si informace z konkrétního kanálu (např. Nejbližší kulturní akce, Úřední hodiny, Otevírací hodiny knihovny, ...) vyžádá prostřednictvím SMS zprávy zaslané ze svého mobilního telefonu.
Lze do ankety nebo hlasování zaslat více hlasů z jednoho telefonu resp. ze stejného telefonního čísla?
V případě zaslání více hlasujících SMS zpráv ze stejného mobilního telefonu resp. ze stejného telefonního čísla bude započítán pouze první zaslaný hlas.
Jak často mohu službu využívat?
Neustále, služba je v provozu 24 hodin denně.

Další dotazy rádi zodpovíme na adrese společnosti Triada.

imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2