SMiS – Ceník

Položka Tarif
Start Multiuser Advanced Profi
Cena SMS (od 1. 7. 2013) 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč 1,00 Kč
Měsíční paušál (pouze varianta Standard) 200 Kč 600 Kč 950 Kč 1 450 Kč
Roční paušál (pouze varianta Special) 2 400 Kč 7 200 Kč 11 400 Kč 17 400 Kč
Aktivace 1 200 Kč 3 600 Kč 5 700 Kč 8 700 Kč
Tištěný podrobný výpis 80 Kč 80 Kč 80 Kč 80 Kč
Upomínka platby 0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Pokud je služba zprovozněna v průběhu kalendářního měsíce (resp. roku), je měsíční (roční) paušál účtován v poměrné výši. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

U tarifů ve variantě Standard se úhrada SMS provadí měsíčně dle množství odeslaných SMS.

U tarifů ve variantě Special lze zvolit dva způsoby úhrady SMS: měsíčně dle množství odeslaných SMS nebo nákupem předplacených balíčků SMS. První (zvýhodněný) balíček SMS je možné pořídit jednou za 12 měsíců.

Ceník balíčků SMS

Položka Tarif (varianta Special)
Start Multiuser Advanced Profi
První balíček Počet SMS 500 1 500 3 000 5 000
Cena [Kč] 400 1 200 2 400 4 000
Další balíčky Počet SMS 500 500 500 500
Cena [Kč] (od 1. 7. 2013) 750 700 650 600

Poskytované služby

Služba Tarif
Start Multiuser Advanced Profi
Posílání SMS zpráv x x x x
Definice kanálů x x x x
Základní správa odběratelů x      
Kompletní správa odběratelů   x x x
Definice více uživatelů   x x x
Ovládání služby pomocí GSM telefonu   x x x
Základní vazba na IS Munis     x x
Schvalované kanály     x x
Zpoplatněné kanály     x x
Odpovídací kanály       x
Ankety a hlasování       x
Rozšířená komunikace s IS Munis       x

Pojmy

Posílání SMS zpráv
Zajištění posílání SMS zpráv na mobilní telefony účastníků jednotlivých GSM operátorů, zajištění zpětné informace o doručení SMS zpráv a zajištění veškerých statistik o odeslaných SMS zprávách.
Definice kanálů
Zpřístupnění rozhraní, s jehož pomocí lze definovat informační kanály a jejich obsah.
Základní správa adresátů
Přihlašování a odhlašování adresátů k informačním kanálům prostřednictvím SMS. Zpřístupnění rozhraní, které umožňuje vyřazení adresáta ze seznamu odběratelů.
Kompletní správa adresátů
Zpřístupnění rozhraní, které umožňuje kromě vyřazení adresáta ze seznamu odběratelů také založení nového adresáta bez nutnosti registrace prostřednictvím SMS a organizaci odběratelů v rámci jednotlivých kanálů.
Definice více uživatelů
Možnost zadání více osob oprávněných využívat službu ve sjednaném rozsahu na účet objednatele.
Ovládání služby pomocí GSM telefonu
Zasílání informací do informačních kanálů prostřednictvím SMS zpráv z autorizovaného mobilního telefonu. Autorizovaným mobilním telefonem se rozumí jedno nebo více telefonních čísel, která jsou definována správcem objednatele k určitému informačnímu kanálu.
Základní vazba na IS Munis
Možnost rozeslání jednotlivých SMS adresátům evidovaným v IS Munis.
Schvalované kanály
Informační kanály, ke kterým je možno se přihlásit pouze po schválení správcem kanálu.
Zpoplatněné kanály
Informační kanály, ke kterým je možno se přihlásit pouze po předchozím ověření o zaplacení příslušného poplatku.
Odpovídací kanály
Informačních kanály, jejichž obsah je adresátovi zasílán na základě předchozí žádosti ve formě speciální SMS zprávy.
Ankety a hlasování
Zpřístupnění rozhraní, s jehož pomocí lze samostatně organizovat ankety či hlasování zaměřené pro koncové uživatele GSM mobilních telefonů.
Rozšířená komunikace s IS Munis
Rozesílání hromadných SMS zpráv okruhům adresátů evidovaných v IS Munis, případně další funkce integrované v IS Munis.
imud2 imweb2 imeo2 imsmis2 imhelp imrr2